Навіщо створювати піклувальні ради у закладах освіти Сумщини?

На законодавчому рівні немає вимог щодо необхідності утворення піклувальних (наглядових) рад окремо для кожного закладу освіти На законодавчому рівні немає вимог щодо необхідності утворення піклувальних (наглядових) рад окремо для кожного закладу освіти

З прийняттям у вересні 2017 року Закону України "Про освіту" в освітній простір було введено новий інститут – піклувальні [наглядові] ради, які фактично мають прийти на зміну батьківським комітетам та запровадити своєрідний патронатний рух у закладах освіти.

З впровадженням цього інституту освіта та розвиток конкретного навчального закладу має стати результатом синергетичної роботи менеджменту закладів освіти, органів управління освітою, батьків, громадськості, бізнесу, експертів, проактивних місцевих лідерів та інфлюенсерів.

На перший погляд може здатися, що це лише зміна назви. Насправді ж, законодавцем визначено, що піклувальні ради мають великі можливості не лише у залученні коштів, а й в управлінні школою.

Питання роботи піклувальних рад нове та до кінця не врегульоване як законодавством, так і статутними документами шкіл.

У Сумській області піклувальні ради у такому форматі взагалі не створено. Натомість впровадження цього інституту вимагає як повного розуміння завдань піклувальних [наглядових] рад, так і правових засад їх утворення і інструментарію для діяльності, у тому числі у фінансовій сфері.

ради 3

Наразі цілеспрямовано над цим питанням працювали лише на Кіровоградщині, де громадською організацією КОО ВГО "Асоціація сприяння самоорганізації населення" реалізовувся проект "Реформа освіти під громадським контролем".

Ця громадська ініціатива допомагала Кропивницькому управлінню освіти та Олександрійському і Добровеличківському районам сформувати необхідні нормативно-правові документи для того, щоб нововведення - піклувальні ради, були у кожній школі. 

Сумський Центр розвитку місцевого самоврядування, створений в рамках Програми U-LEAD з Європою та за підтримки Мінрегіону, також провадить роботу щодо впровадження піклувальних [наглядових] рад в освітній простір Сумської області.

У квітні 2019 року було проведено дводенне навчання із залученням зовнішнього експерта - голови Кіровоградської обласної організації Всеукраїнської громадської організації "Асоціація сприяння самоорганізації населення" [КОО ВГО "АССН"], тренерки консалтингово-тренерської компанії D-Space. Наразі тривають консультації щодо утворення цих органів з керівництвом місцевих рад та освітянами Сумщини.

Нижче ми розглянемо основні питання, які стосуються діяльності піклувальних рад та дозволяють зрозуміти мету та правові засади їх функціонування.

ради 2

Для чого утворювати піклувальні [наглядові] ради?

Піклувальна [наглядова] рада закладу освіти покликана сприяти вирішенню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладу освіти з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами.

При цьому, піклувальна [наглядова] рада має право:

  • брати участь у визначенні стратегії розвитку закладу освіти та контролювати її виконання;
  • сприяти залученню додаткових джерел фінансування;
  • аналізувати та оцінювати діяльність закладу освіти та його керівника;
  • контролювати виконання кошторису та/або бюджету закладу освіти і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником закладу освіти;
  • вносити засновнику закладу освіти подання про заохочення або відкликання керівника закладу освіти з підстав, визначених законом;
  • здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.

Хто уповноважений на створення піклувальної [наглядової] ради?

Піклувальна (наглядова) рада закладу освіти створюється за рішенням засновника відповідно до спеціальних законів. Порядок формування такої ради визначається спеціальними законами та установчими документами закладу освіти.

Таким чином місцева рада, яка є засновником відповідного закладу освіти, на сесії має прийняти рішення про створення цього органу та внести відповідні зміни до установчих документів закладу освіти.

В якій формі має працювати піклувальна [наглядова] рада та чим регламентується її діяльність?

Відповідно до Закону України "Про освіту" порядок діяльності піклувальної [наглядової] ради визначається спеціальними законами та установчими документами закладу освіти.

При цьому колегіальна природа цього органу свідчить про усталену практику їх роботи у формі засідань. Враховуючи зазначене, в установчих документах чи окремих положеннях [порядках, регламентах], які затверджуватимуться відповідною місцевою радою, слід врегламентувати всі питання щодо їх проведення, а саме: визначити порядок скликання [уповноважених осіб, періодичність, строки, форму скликання тощо], вимоги до правомочності засідань [мінімально необхідна кількість присутніх], порядок прийняття рішень (спосіб голосування, мінімально необхідна кількість голосів), вимоги до оформлення рішень [змістовні маркери, визначення підписантів] тощо.

ради 1

Піклувальна [наглядова] рада повинна утворюватись окремо для кожного закладу освіти чи може бути одна для декількох закладів?

На законодавчому рівні немає вимог щодо необхідності утворення піклувальних [наглядових] рад окремо для кожного закладу освіти. Таким чином, засновник на власний розсуд, з урахуванням місцевих особливостей та наявної мережі освітніх закладів може утворити як оремі піклувальні ради так і одну для декількох освітніх закладів. Наприклад, в ОТГ можуть бути утворені окремо піклувальна рада, діяльність якої буде розповсюджуватись на всі школи та окремо на дитячі садочки.

Так само може бути утворено піклувальну раду для конкретної школи, наприклад, опорного закладу.

Хто може бути членом піклувальної [наглядової] ради?

Законодавством встановлено лише обмеження щодо неможливості входження певних осіб до складу піклувальної (наглядової) ради закладу освіти. Так у Законі України "Про освіту" визначено, що до її складу не можуть входити здобувачі освіти та працівники цього закладу освіти. Отже, всі інші особи мають право набути такого статусу. При цьому, вбачається логічним та доцільним включення до її складу, наприклад, представників місцевих органів управління освітою, успішних випускників, експертів, інфлюенсерів та батьків здобувачів освіти.

Чи є вимоги до кількісного складу піклувальної [наглядової] ради?

Таких вимог немає. Натомість, формуючи піклувальну (наглядову) раду необхідно звертати увагу на так звані "ліміт керованості" та "ліміт дієвості" органу. Досвід роботи колегіальних органів свідчить про оптимальну кількість їх членів від 5 до 10 осіб. Така кількість, по-перше, надає можливість оперативно скликати засідання, а, по-друге, забезпечує різноманістність думок.

ради 4

Чи є робота в піклувальній [наглядовій] раді оплачуваною?

Членство в піклувальній [наглядовій] раді є добровільним та не передбачає фінансової винагороди. Тому така пропозиція повинна мати чіткі мотиватори для добровільної участі у роботі ради.

Це можуть бути:

  • можливість покращити освіту для своїх дітей;
  • можливість вплинути на діяльність закладу освіти, покращення його політик та змінити пріоритети;
  • особисте зростання, досвід на майбутнє та престиж позиції тощо.

Який юридичний статус мають піклувальні [наглядові] ради?

Піклувальна [наглядова] рада не є органом управління закладу освіти, немає статусу її відокремленого підрозділу, а так само стуатусу юридичної особи. Це консультативно-дорадчий орган, покликаний усіляко сприяти розвитку закладів освіти.

Яким чином піклувальна [наглядова] рада може сприяти залученню додаткових джерел фінансування?

Залучення коштів є одним із основних напрямів діяльності піклувальних [наглядових] рад. При цьому до складу ради не обов’язково мають входити люди, які даватимуть власні гроші. Такі ради можуть залучати фінансування не лише від батьків, так і від зовнішніх джерел, наприклад, благодійників або міжнародних донорів шляхом підготовки відповідних проектних заявок.

Члени цієї ради також можуть допомогати у лобіюванні рішень про виділення коштів для закладу на рівні місцевих рад. Тому тут важливо звертати увагу на компетенції майбутніх членів піклувальної [наглядової] ради під час її формування [досвід роботи з донорами, громадської діяльність, обізнаність у місцевому політикумі, політична вага, навички комунікації PR, GR] тощо.

Чи є важливим для діяльності піклувальної [наглядової ради] фінансова автономізація закладу освіти?

Питання автономізації не є обов’язковим для можливості утворення піклувальної [наглядової] ради, але є дуже важливим для її ефективної роботи, оскільки саме це дозволяє прямо впливати на залучення коштів у конкретний заклад, визначати напрями їх використання та здійснювати контроль за їх витрачанням.