Політико-психологічний портрет Президента України-2015: оцінка сумчан

Політико-психологічний портрет Президента України-2015: оцінка сумчан

Образ ідеального президента України включає у собі безліч характеристик, які можна поєднати у два блоки – іміджевий і змістовний. Ми зупинимося докладніше на іміджевій складовій і засобах передачі змістовної складової, оскільки імідж президента створюється як його власними зусиллями, так і зусиллями українських мас-медіа.

906499 556549621094083 2082674019 o

Президент крім характеру, біографії, стилю, і манери поведінки повинен мати бездоганний зовнішній вигляд, від якого великою мірою залежить успіх. Приваблива усмішка, презентабельний зовнішність: костюм "із голочки", дороге і стильне взуття, рівна постава, помірна жестикуляція, "володіння" мовою тощо. Але популярність політика великою мірою залежить і від особистісних якостей: ораторські здібності, розумові можливості, світогляд, освіченість, комунікабельність, переконаність, рішучість, вимогливість, компетентність та ін.

Чималу роль в політичній діяльності президента грають також харизма і особиста чарівність, яка може виражатися як в зовнішності (образ, одяг, взуття, міміка і пантоміміка, манера триматися), так і у виразності індивідуальних рис та манер. Будь-який президент, у громадській думці відповідає певному образу: герою, мудреця, воїна, захисника, царя, годувальника, борця за справедливість. Всі ці образи, так чи інакше, відповідають потребам часу.

Для сумчан в такому ідеальному образі найважливішими якостями є "інтелектуальна привабливість" і наявність гарної освіти – 89% - "за" і тільки 7% "проти"; а також "вміння чітко формулювати свої думки" – 91% "за" і тільки 7% "проти".

1495348 556549617760750 1165729217 o

Як свідчать результати соціологічного дослідження, сумчани найбільше цінують впевненість та високі моральні якості ідеального українського президента: чесність [4,3 бали], добросовісність [4,4 бали] і справедливість [4,6 бали].

1502707 556549611094084 1412239098 o

Ідеальний український президент в очах сумчан повинен бути рішучим, діяльним, енергійним і добросовісним, сильним і товариським. Найменш значущими для ідеального політика виявилися шкали "упертий-поступливий", "спокійний метушливий", "напружений-розслаблений" та "балакучий-мовчазний".

За трьома групами факторів сума середніх оцінок сумських респондентів є такою:

  • фактор Оцінки – 3,58 бали
  • фактор Сили - 2,98 бали
  • фактор Активності – 2,98 бали

Фактор оцінки є провідним: провідну роль у формуванні ідеального прототипу українського президента відіграють морально-психологічні характеристики. Люди очікують чуйного, доброзичливого та відкритого, а, отже схильного до емпатії президента. Ідеальний президент має добросовісно ставитися до роботи, від його чесності залежить справедливість чи несправедливість прийняття рішень.

Йдеться про здатність лідера не ототожнювати себе із зовнішніми атрибутами влади, а просто спілкуватися з людьми, уважно ставитися до них. Зовнішня привабливість для сумчан не є вирішальною.

1512104 556549607760751 653304736 o

Яким би не був перелік привабливих якостей ідеального президента за змістом, ці характеристики необхідно оцінювати з точки зору двох інших особистісних вимірювань - сили й активності. В Україні в останні часи особливо важливу роль відіграє параметр сили. Зрозуміло, мало хто з респондентів буде відкрито славити силу. Але навіть в усвідомлюваних оцінках респондентів, що стосуються образу ідеального політика, є менш усвідомлюваний рівень припущень, пов'язаний із представленням про політика як про сильного. Особистісна сила (сюди належать такі компоненти, як інтелектуальні ресурси, психологічна врівноваженість, здатність захистити) безумовно підвищать привабливість реального політика. Отже, ідеальний політик повинен бути однозначно сильним [сумчани оцінили таку вимогу у 4,1 бали].

1534951 556549614427417 2039433230 o

Активність як особистісна характеристика пов'язана з виконанням владних повноважень. Про активність політика люди переважно мають уявлення не тільки за якістю зроблених справ, але й за енергійністю жестів, манерою рухатись. Ми з'ясували, що активність є необхідною частиною образу ідеального президента, та, як показують результати дослідження, далеко не всі її прояви подобаються респондентам. Метушливість обертається негативними оцінками активності.