Стратегія розвитку Буринської ОТГ на період 2019-2027 рр.

Стратегія розвитку Буринської ОТГ на період 2019-2027 рр. Claire Droppert, www.claireonline.nl [Rotterdam, Netherlands]

Відповідно до концепції реформування місцевого самоврядування у 2017 році створена Буринська об’єднана територіальна громада, яка об’єднала дев’ять сільських та міську раду. Перші вибори відбулись 29 жовтня 2017 року. м.Буринь стало центром об’єднаної громади.

Перші вибори відбулись 29 жовтня 2017 року.

Кількість рад, що об'єдналися: 9.

Площа об'єднаної територіальної громади: 456.88 км2

Чисельність населення громади: 14286 осіб

коатуу: 5920910100

Склад громади: Буринська міська рада [місто Буринь – адміністративний центр], Верхньосагарівська сільська рада [село Верхня Сагарівка], Воскресенська сільська рада [село Воскресенка, село Вікторинівка], Жуківська сільська рада [село Жуківка, село Кубракове, село Нотаріусівка, село Тимофіївка], Олександрівська сільська рада [село Олександрівка], Степанівська сільська рада [село Степанівка, село Чалищівка], Суховерхівська сільська рада [село Суховерхівка, село Атаманське, село Дмитрівка, село Нижня Сагарівка], Успенська сільська рада [село Успенка], Червонослобідська сільська рада [село Червона Слобода, село Дич, село Чумакове].

Субвенція на формування інфраструктури ОТГ в 2018 р. [тис. грн.] – 3932.3 і в 2019 р.– 3856.5.

Окремі показники виконання місцевих бюджетів ОТГ [103 ОТГ із 665 ОТГ] за 2018 рік.

Група 2. 87 ОТГ з чисельністю населення від 10 до 15 тис. Буринська ОТГ посіла загальне 51 місце.

Власні доходи на 1-го мешканця за 2018 р. – 3 867,7 [40 місце в рейтингу].

Рівень дотаційності бюджетів [питома вага базової/ реверсної дотації у доходах] [%] – за 2018 р. – 0,0% [15 місце в рейтингу].

Питома вага видатків на утримання апарату управління у власних ресурсах [без трансфертів] [%] – за 2018 р. – 27,9% [69 місце в рейтингу].

Капітальні видатки на 1-го мешканця [без власних надходжень бюджетних установ] за 2018 р. [грн.]– 762,6 [64 місце в рейтингу].

знімок екрана о 10.54.34

До складу ОТГ входить 22 населених пунктів:

Чисельність населення по Буринській міській раді [ОТГ] станом на 01.01.2019 року

№ п/п

Назва населеного пункту

Чисельність населення, чол.

1

м. Буринь                                              

8646

Вознесенський старостинський округ всього в т.ч. :

429

2

с. Вознесенка

413

3

с. Сорока

11

4

с. Коренівка

5

Воскресенський старостинський округ, всього в т.ч. :

688

5

с. Воскресенка

605

6

с. Вікторинівка

83

Жуківський старостинський округ, всього в т.ч. :

558

7

с. Жуківка

472

8

с. Кубракове

1

9

с. Тимофіївка

81

10

с. Нотаріусівка

4

Олександрівський старостинський округ, всього в т.ч. :

300

11

с. Олександрівка

300

Степанівський старостинський округ, всього в т.ч. :

633

12

с. Степанівка

535

13

с. Чалищівка

98

Суховерхівський старостинський округ, всього в т.ч. :

567

14

с. Суховерхівка

310

15

с. Дмитрівка

149

16

с. Нижня Сагарівка

106

17

с. Атаманське

2

Успенський старостинський округ, всього в т.ч. :

1605

18

с.Верхня Сагарівка

158

19

с. Успенка

1447

Червонослобідський старостинський округ, всього в т.ч. :

1457

20

с. Червона Слобода

1015

21

с. Дич

180

22

с. Чумакове

262

Разом по Буринській міській раді ( ОТГ )

14883

Населення громади має стійку тенденцію до скорочення швидкого "старіння".

Мешканці працездатного віку змушені шукати роботу в обласному центрі, столиці, інших країнах. Порівняно з попередніми роками зменшується і кількість дітей, що, в свою чергу, загострить питання утримання дитячих садочків та шкіл. Наростає дефіцит робочих місць.

Провідні аграрні та промислові підприємства не планують розширювати виробництво, розглядаючи можливість перенесення в інші регіони.

знімок екрана о 10.54.45

Малий і середній бізнес практично не розвивається.

Збільшується соціальна незахищенність населення. Локальне покращення відбуватиметься лише в адміністративному центрі громади, який розвиватиметься за рахунок інших територій, натомість як вони фінансуватимуться за залишковим принципом. Основним бюджетоутворюючою структурою залишатиметься відділ освіти і бюджет громади і надалі відчуватиме значне соціальне навантаження, щог практично унеможливить інвестування в розвиток.

знімок екрана о 10.54.59

Місія Буринської об’єднаної територіальної громади: "Спільними зусиллями від мрій до добробуту".

Стратегічне бачення розвитку Буринської об’єднаної територіальної громади:

Буринська об’єднана територіальна громада – це:

  • відкрита, згуртована, амбітна громада ініціативних людей
  • екологічно чиста, комфортна та безпечна для проживання та ведення бізнесу
  • максимально акцентована на сільський розвиток
  • ефективне управління та використання ресурсів
  • щасливі родини

SWOT-аналіз Буринської об’єднаної територіальної громади

Сильні сторони

Слабкі сторони

1. розвинена логістика [залізничний вузол]

2. розвинена аграрна сфера, фермерство

3. молочна і тваринницька галузь [особисті підсобні господарства]

4. вільні земельні ділянки з підведеними інженерними комунікаціями для розміщення виробництв

5. сприяння керівництва громади в навчанні працівників апарату управління

1. застаріла інфраструктура [потреба капітальних ремонтів доріг, водогони для сільської місцевості]

2. низький рівень доходів населення, нестача робочих місць

3. низька активність населення

4. нестача фахівців з проектного менеджменту

5. невелика кількість населення в громаді

6. малий ринок для збуту с/г продукції

7. відсутність підприємств переробки с/г продукції

8. слабка організація дозвілля молоді

9. нестача фахових медичних кадрів

10 конфліктні стосунки з РДА та районною радою – слабка комунікація гілок влади

11. виїзд молоді та "старіння" громади

12. недостатня згуртованість громади

13. значна кількість безхозних будівель

14. низький сервіс в медичній галузі

15. неефективна мережа закладів освіти, охорони здоров’я, культури

16. недостатня кількість спортивних та дитячих майданчиків

17. незначна кількість облаштованих зон відпочинку

Можливості [шанси]

Загрози [ризики]

1. створення нових виробництв і збільшення робочих місць для молоді

2. рівня доходів населення

3. розвиток агро-технологій [в першу чергу переробка молока]

4. ефективне реформування медичної сфери [створення медичного мережевого центра з міжрайонним обслуговуванням]

5. розвиток рибних господарств і переробки їхньої продукції

6. розвиток внутрішнього транспортного сполучення

7. створення асфальтного заводу [здешевлення ремонту доріг]

8. розвиток спорту на базі опорної школи [басейн, гуртки]

9. заготівля горіхів та лікарських трав

10. розвиток с/г кооперації

11. сприяння створенню ОСББ

1. посилення конкуренції за державний і приватний ресурс

2. вкладення ресурсів в неефективні проекти

3. екологічні наслідки від діючого сміттєвого полігону [потреба в новому] та очисних споруд

4. близкість кордону з країною-агресором і загроза масштабних військових дійна результатах соціально-економічного аналізу, SWOT-аналізу та SWOT-матриці, члени робочої групи обрали, як базову, динамічну [конкурентну стратегію], яка передбачає формування конкурентних переваг громади шляхом мінімізації впливу на розвиток слабких сторін за допомогою можливостей. При цьому громада має максимально використати свої сильні сторони.


Стратегічні цілі
розвитку об’єднаної територіальної громади – це описані у формальному вигляді орієнтири, яких бажано досягти в довго- або середньостроковому періоді та для визначення яких рекомендується використовувати комплексний підхід, тобто створювати систему 2–4 цілей, які мають відображати потреби громади, відповідати стратегічному баченню, досягнення яких сприятиме комплексному розв’язанню кількох проблем розвитку.

Кожна стратегічна ціль включає операційні цілі, які містять конкретні завдання, що дозволяє пов’язати місцеву стратегію з бюджетним плануванням.

Таким чином, були обрані три головні сфери розвитку Буринської громади:

  • 1. Сталий економічний розвиток
  • 2. Сучасна інфраструктура та екологічна безпека
  • 3. Ефективні муніципальні сервіси

Для досягнення стратегічного бачення, за кожною стратегічного ціллю були визначені операційні цілі.

Розроблення і досягнення цілей формує основу для управління громадою. Стратегічні цілі повинні давати відповідь на запитання, що необхідно зробити, щоб досягти бачення розвитку громади.

Операційні цілі, в свою чергу, деталізовані в завданнях.

Завдання дають відповіді на питання, яким шляхом, яким чином громада намагатиметься досягнути цілей свого розвитку.

знімок екрана о 10.55.13

знімок екрана о 10.55.24

знімок екрана о 10.55.35

знімок екрана о 10.55.42