Роменський госпітальний округ: перші кроки

Роменський госпітальний округ: перші кроки

20 березня за ініціативи Сумського "Центра розвитку місцевого самоврядування" та управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації провели засідання круглого столу "Розбудова Роменського госпітального округу".

Захід провели на базі Роменської центральної районної лікарні. На початку головний лікар Роменської Центральної районної лікарні Валентина Гунькова провела екскурсію медичним закладом.

Нині лікарня – одна із 9-ти збережених в Україні земських лікарень, яка за 110-річну історію жодного дня не змінювала свого призначення. У 2009 році був проведений капітальний ремонт, в 2012-2014 роках – оновлене обладнання.

Презентували і нову службу – жіночу консультацію.

Всі округи формуються на підставі ухваленої КМУ Постанови №932 "Про затвердження Порядку створення госпітальних округів". Під час їх підготовки повинні враховуватися територіальні особливості областей [географічні, шляхи сполучення] для створення доступності до високоякісної медичної допомоги, проходять цикл дискусій в областях та отримують затвердження в МОЗ на відповідність вимогам постанови.

Згідно цієї Постанови, госпітальні округи створюються з метою організації мережі закладів охорони здоров'я у спосіб, що дасть змогу забезпечити:

  • гарантований своєчасний доступ населенню до послуг вторинної/спеціалізованої медичної допомоги належної якості
  • ефективне використання бюджетних коштів, що спрямовуються на забезпечення фінансування вторинної/спеціалізованої медичної допомоги
  • створення умов для підготовки закладів охорони здоров’я, що надають вторинну/спеціалізовану медичну допомогу, до функціонування в умовах управлінської та фінансової автономії та надання медичної допомоги в межах договорів про медичне обслуговування населення з головним розпорядником бюджетних коштів

moz1 2Кабінет міністрів України, https://www.kmu.gov.ua

Створення госпітальних округів здійснюється на основі поєднання таких принципів:

   • безпечність та якість медичної допомоги на основі доказової медицини
   • своєчасність доступу до медичної допомоги
   • економічна ефективність — забезпечення максимально можливої якості медичної допомоги за умови раціонального та ощадливого використання бюджетних коштів

Створення госпітальних округів здійснюється з урахуванням:

   • належного робочого навантаження для закладів охорони здоров’я, що сприяє забезпеченню рівня безпеки та якості медичної допомоги
   • дотримання норм часової доступності необхідної медичної допомоги
   • поточних демографічних показників, структури захворюваності, тенденцій міграції населення, а також їх прогнозу
   • усталених клінічних маршрутів пацієнтів до закладів охорони здоров’я, що надають вторинну/спеціалізовану) медичну допомогу
   • інституційної спроможності прийняття управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності використання ресурсів системи охорони здоров’я, у тому числі рішень щодо перепрофілювання існуючих закладів охорони здоров’я або їх подальшої спеціалізації

Згідно цієї Постанови, госпітальні округи створюються з метою організації мережі закладів охорони здоров’я у спосіб, що дасть змогу забезпечити:

Критерії визначення складу та меж госпітального округу

   • Госпітальні округи створюються Кабінетом Міністрів України в межах кожної з областей
   • До складу госпітального округу входять не менше однієї багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування першого та/або другого рівня та інші заклади охорони здоров’я
   • Об’єм надання вторинної/спеціалізованої медичної допомоги, що повинен забезпечуватися багатопрофільними лікарнями інтенсивного лікування першого та другого рівня, затверджується МОЗ
   • Оснащення закладів охорони здоров’я, що надають вторинну/спеціалізовану медичну допомогу, здійснюється відповідно до примірних табелів матеріально-технічного оснащення, що затверджуються МОЗ
   • Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування першого рівня повинна забезпечувати надання медичної допомоги не менш як 120 тис. осіб
   • Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування другого рівня повинна забезпечувати надання медичної допомоги не менш як 200 тис. осіб

знімок екрана о 12.46.55

Центром госпітального округу визначається населений пункт, як правило, місто з населенням понад 40 тис. осіб, в якому розміщена багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування другого рівня.

Центром госпітального округу може бути населений пункт, що географічно є найближчим до центру округу, де розташована багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування.

Зона обслуговування госпітального округу визначається своєчасністю прибуття до багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування, що не повинно перевищувати 60 хвилин, та повинна бути еквівалентна радіусу зони обслуговування 60 кілометрів за умови наявності доріг з твердим покриттям.

МОЗ по суті не втручається у формування мережі, він тільки надає оновлені вимоги до лікарень І та ІІ рівнів.

Розпорядженням Кабінету міністрів України від 16 січня 2019 р. № 17-рбуло затверджено перелік та склад госпітальних округів Сумської області.

знімок екрана о 17.06.32

Створено 6 госпітальних округів: Сумський, Глухівський, Конотопський, Охтирський, Роменський, Шосткинський.

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 16 січня 2019 р. № 17-р

ПЕРЕЛІК ТА СКЛАД 
госпітальних округів Сумської області

Найменування госпітального округу

Склад госпітального округу

Сумський госпітальний округ

усі заклади охорони здоров’я, що забезпечують надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню (далі — заклади), розміщені на території:

м. Сум

м. Лебедина

Сумського району

Білопільського району

Краснопільського району

Лебединського району

Глухівський госпітальний округ

заклади, розміщені на території: 
м. Глухова

Глухівського району

Кролевецького району

Путивльського району

Конотопський госпітальний округ

заклади, розміщені на території:

м. Конотопа

Конотопського району

Буринського району

Охтирський госпітальний округ

заклади, розміщені на території:

м. Охтирки

Охтирського району

Великописарівського району

Тростянецького району

Роменський 
госпітальний округ

заклади, розміщені на території:

м. Ромен

Роменського району

Липоводолинського району

Недригайлівського району

Шосткинський госпітальний округ

заклади, розміщені на території:

м. Шостки

Шосткинського району

Середино-Будського району

Ямпільського району

У "круглому столі" в Роменській районній лікарні взяли участь представники районів, міст та ОТГ, що входять до Роменського госпітального округу відповідно до розпорядження КМУ від 16 січня 2019 року: м. Ромни, Роменського району, Липоводолинського району, Недригайлівського району, Андріяшівської, Недригайлівської, Коровинської, Вільшанської, Синівської та Липоводолинської ОТГ [керівники ОМС, керівники закладів охорони здоров'я, експерти].

На засіданні директор Сумського "Центра розвитку місцевого самоврядування" Олександр Хоруженко наголосив, що формування госпітальних округів та їх дорадчих органів – госпітальних рад, відбувається паралельно процесу реформи децентралізації, однак, має на неї безпосередній вплив.

"Багато роботи вже виконано, зокрема, по первинній ланці. І аби не втрачати всі надбання і реалізовувати як реформу децентралізації, так і медичну, необхідно посилювати роботу на місцях, формувати спільне бачення і стратегічний план на найближчі 5-10 років", - зазначив Олександр Хоруженко.

МОЗ виключно надає оновлені вимоги до лікарень І та ІІ рівнів, але не втручається у формування мереж на місцях. Тому наразі завдання №1 для очільників міст, громад, районів і головних лікарів – визначити і сформувати діючу мережу медичних закладів відповідно до оновлених вимог.

Госпітальний округ – заклади охорони здоров’я, об’єднані на певній території з метою покращення доступності, якості та своєчасності медичної допомоги.

Начальник управління охорони здоров’я Сумської ОДА Сергій Бутенко зазначив, що формування Роменського госпітального округу – спільна заслуга всіх фахівців Сумщини. Оскільки Кабміном спочатку не були погоджені Глухівський та Роменський госпітальні округи.

Але, на думку посадовця, це не враховувало географічної особливості розташування області та низької щільності населення у порівнянні із загальноукраїнськими показниками. У такому випадку, наголосив Сергій Бутенко, не вдалось би витримати ряд вимог.

Центр госпітального округу – населений пункт, як правило, місто з населенням понад 40 тис. осіб, в якому розміщена багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування.

Центром госпітального округу може бути населений пункт, що географічно є найближчим до центру округу, де розташована багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування.

Зона обслуговування госпітального округу визначається своєчасністю прибуття до багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування, що не повинно перевищувати 60 хвилин, та повинна бути еквівалентна радіусу зони обслуговування 60 кілометрів за умови наявності доріг з твердим покриттям.

"По Роменському госпітальному округу були питання по чисельності населення [ не вистачало 1 тис населення при вимозі 120 тис населення на лікарню І рівня]. Але ми робили акцент на доїзді до пацієнта – 60 хвилин. Якщо б не витримували цієї вимоги, поза межею доступності залишилися б 182 населені пункти, а це 75 000 людей", - сказав Сергій Бутенко.

Він наголосив, що обласна влада зацікавлена в тому, щоб допомагати тим округам, які розвиваються і мають бачення на майбутнє.

Радник з юридичних питань Сумського ЦРМС Марина Лобова визначила правові засади утворення та діяльності Госпітальної ради, а також квоти учасників у її складі.

Через неузгодженість чинного законодавства, певні питання виникли щодо делегування представників від Липоводолинської та Синівської ОТГ.

З юридичної точки зору ці ОТГ вважаються утвореними, але вибори у них не пройшли. У Синівській ОТГ волевиявлення скасували у грудні 2018 року в зв'язку з введенням воєнного стану. А нещодавно утворена Липоводолинська ОТГ лише направлятиме листа до Сумської облдержадміністрації з метою ініціювання призначення перших виборів. Відповідно до законодавства, ці учасники наразі не мають сформованих представницьких органів, уповноважених приймати рішення від цих ОТГ та делегувати представників до госпітальної ради, хоча мають квоту у складі цього дорадчого органу.

За словами Марини Лобової, радника з юридичних питань, Сумський "Центр розвитку місцевого самоврядування" готуватиме відповідні пропозиції щодо внесення змін до нормативних документів або ініціюватиме отримання їх роз'яснення в цій частині, адже така ситуація точно не буде поодинокою по всій країні.

Згідно з розпорядженням голови Сумської ОДА Миколи Клочка № 108-ОД від 19.02.2019 р., визначений перелік заходів, обмежений часовими рамками. Аби їх виконати, в період до 1 квітня 2019 року необхідно ініціювати перше засідання госпітальної ради, де обрати голову госпітальної ради. Першим це завдання вже реалізували у Шосткинському госпітальному окрузі. 19 березня 2019 року відбулось перше засідання Госпітальної ради Шосткинського госпітального округу, до складу якої було делеговано 9 членів.