Стратегія розвитку Кролевецької ОТГ на період 2019-2027 рр.

Стратегія розвитку Кролевецької ОТГ на період 2019-2027 рр.

Відповідно до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" у 2016 році Кролевецькою міською радою Сумської області було ініційовано об'єднання територіальної громади згідно з розпорядженням Кабінету міністрів Країни №1001-р від 08.09.2015 "Про затвердження перспективного плану формування територій громад Сумської області".

Серед сільських рад Кролевецького району згоду на об'єднання дали Грузчанська та Реутинська сільські ради Кролевецького району. Згідно з рішенням сесії Кролевецької міської ради сьомого скликання від 04.01.2017 "Про добровільне об'єднання територіальних громад" територіальні громадами міста Кролевець Кролевецької міської ради, сіл Грузьке, Мостище, Тарасівка Грузчанської сільської ради та сіл Реутинці, Артюхове, Боцманів, Грибаньове, Ніжинське Реутинської сільської ради були об'єднані в Кролевецьку міську об'єднану територіальну громаду з адміністративним центром у місті Кролевець.

До складу Кролевецької міської ОТГ [код ЄДРПОУ 34135352] увійшли одна міська громада та дві сільські, а саме:

 • Кролевецька міська рада
 • Грузчанська сільська рада, що складається з сіл Грузьке, Мостище, Тарасівка Кролевецького району Сумської області
 • Реутинська сільська рада, що складається з сіл Реутинці, Артюхове, Боцманів, Грибаньове, Ніжинське Кролевецького району Сумської області

Перші вибори відбулись 30 квітня 2017 року.

Кількість рад, що об'єдналися: 3.

Площа об'єднаної територіальної громади: 422.0 км2

Чисельність населення громади: 24589

коатуу: 5922610100

Субвенція на формування інфраструктури ОТГ в 2018 р. [грн.] – 2.806.500 і в 2019 р.– 2.620.400.

Окремі показники виконання місцевих бюджетів ОТГ [87 ОТГ із 665 ОТГ] за І півріччя 2018 року.

Група 1. 87 ОТГ з чисельністю населення більше 15 тис. осіб.

Кролевецька ОТГ посіла загальне 23 місце [І півріччя 2018 р.] і 51 [за 2018 р.].

знімок екрана о 12.47.28

Власні доходи на 1-го мешканця за I півріччя 2018 року [грн.] – 1522, 1 [40 місце в рейтингу]; за 2018 р. – 3 199,2 [54 місце в рейтингу].

Динаміка надходжень місцевих податків і зборів за І півр. 2018 р. до І півр. 2017 р., [%] – 128,7% [20 місце в рейтингу].

Рівень дотаційності бюджетів [питома вага базової/ реверсної дотації у доходах] [%] – 10,5% [48 місце в рейтингу]; за 2018 р. – 10,0% [50 місце в рейтингу].

Питома вага видатків на утримання апарату управління у власних ресурсах [без трансфертів] [%] – 10,6% [9 місце в рейтингу]; за 2018 р. – 11,7% [7 місце в рейтингу].

Капітальні видатки на 1-го мешканця [без власних надходжень бюджетних установ] за 2018 р. [грн.] – 499,7 [80 місце в рейтингу].

знімок екрана о 12.47.37

В громаді формується високий рівень довіри на всіх рівнях, зростає підприємницька активність та загалом людям притаманна психологія власника. Згуртування максимальної кількості зацікавлених сторін дозволяє ефективно управляти наявними ресурсами та залучати нові, реалізовувати розвиткові проекти. Зростає рівень самозайнятості населення.

Налагоджені партнерські відносини з місцевими підприємцями сприяють формуванню соціально відповідального бізнесу.

Вигідне розташування громади сприяє залученню інвесторів та створення нових підприємств. Продукція місцевих підприємств стає конкурентноспроможною і набуває експортний потенціал.

Кількість робочих місць зростає, доходи населення збільшуються, виникає потреба в молодих спеціалістах для підприємств, освіти, медицини, що, в свою чергу, стимулює житлове будівництво, розвиток інфраструктури, благоустрій тощо.

В громаді запроваджується бюджет участі, який спершу буде фокусуватись на благоустрої, напрацьовується бачення як мають виглядати МАФи, розробляється уніфікація реклами, створюються спеціально облаштовані місця для торгівлі тощо. Значна увага приділяється розвитку дозвіллєвої та відпочинкової сфер.

В громаді запроваджуються високі стандарти освіти, охорони здоров’я, соціального захисту. Життя мешканців стає максимально комфортним і безпечним.

знімок екрана о 12.47.46

Місія та стратегічне бачення Кролевецької об’єднаної територіальної громади

Місія – це призначення громади, якісний стан, якого вона повинна набути в процесі свідомих перетворень.

Стратегічне бачення – це консолідоване ідеалізоване уявлення мешканців щодо того, як їхня громада має виглядати в майбутньому.

Стратегічне бачення має бути реалістичним, специфічним, достатньо амбітним та бажаним для територіальної громади. Воно повинно відбивати ту унікальність території, яка не може бути скопійована іншими територіями, і досягнення саме його дасть змогу бути конкурентоспроможним у майбутньому. Часто місію і стратегічне бачення об’єднують в одну категорію, інколи вони співвідносяться, як мрія і кроки по її досягненню.

Місія Кролевецької об’єднаної територіальної громади: "З багатим минулим в успішне майбутнє".

Стратегічне бачення розвитку Кролевецької об’єднаної територіальної громади:

Кролевецька об’єднана територіальна громада – це:

 • динамічно розвинена громада Сіверщини
 • з брендуванням на основі багатої історико-культурної спадщини
 • відкрита до співпраці
 • безбар’єрна для всіх мешканців
 • екологічно чиста територія
 • безпека і комфорт для проживання всіх верств населення
 • широкі можливості для громадськості брати участь в прийнятті рішень щодо розвитку громади
 • з потужним розвитком параолімпійського спорту
 • енергетично самодостатня
 • сучасні агро-технології
 • ефективне управління наявними ресурсами

SWOT-аналіз Кролевецької об’єднаної територіальної громади

Сильні сторони

Слабкі сторони

1. Розвинена логістика [міжнародна траса, залізниця, автосполучення, злітна полоса]

2. Корисні копалини і природні ресурси [пісок, деревина, артезіанська вода, 10 ставків, торф]

3. Непогано розвинені АПК [елеватори], промисловість [текстильна] та лісове господарство

4. Зацікавлення людей жити в розвиненій ОТГ

5. База для промислових підприємств [індустріальний парк]

6. Висока впізнаваність громади [Кролевецькі рушники, козацька фортеця, яблуня-колонія, підземні ходи]

7. Вільний земельний ресурс [будівництво СЕС на 40 га і 10 га]

1. Відсутність інвестицій

2. Слабкий кадровий ресурс

3. Недостатньо якісні послуги ЖКГ [освітлення, вивезення та переробка сміття]

4. Недостатні фінансові ресурси [власні і залучені]

5. Конфлікт керівництва ОТГ і районної адміністрації [передача майна від району до ОТГ]

6. Мала кількість робочих місць для молоді

7. Поганий стан дорожнього покриття

8. Неоптимізована сфера освіти і медицини

9. Трудова міграція

10. Застрілий житловий фонд, водопровідні та каналізаційні мережі

11. Низька зайнятість сільських територій

12. Непрозора видача зарплати на підприємствах

13. Відсутність головної площі міста та міського парку

14. Низька якість сервісу в закладах готельно-ресторанного бізнесу

15. Слабкість молодіжних рухів

16. Низький рівень забезпеченості громади і району актуальною містобудівною документацією

Можливості (шанси)

Загрози (ризики)

1. Грамотна проектна діяльність

2. Стимулювання ініціативності мешканців громади

3. Розбудова спортивної мережі [біатлон, workout]

4. Розвиток туризму [автомобільного, зеленого, вихідного дня, кластер Кролевець – Глухів – Конотоп – Путивль, сплави Десною, Сеймом, сімейний відпочинок], освіти [інклюзивна, професійна, методичний центр, розвиток дітей], культури [створення музею Миколи Лукаша, музей Кропивницького] та сфери розваг [аквапарк, скейт-парк, велотрек, роллердром, фестиваль ProRock]

5. Розвиток співробітництва з іншими громадами

6. Залучення коштів МТД

7. Розвиток сільського господарства [кооперація, сімейні ферми]

8. Підготовка фахівців різноманітних спеціальностей [практичні психологи] і вихід на Центр реабілітації для людей, які зазнаали різних форм насилля та післяродової депресії

9. Благоустрій

10. Створення нових виробництв [плитка з пластику, цегла]

11. Переробка сміття

13. Згуртованість місцевої і районної влади, завоювання довіри населення

14. Підтримка малого бізнесу

15. Відділення невідкладної допомоги на базі ЦРЛ

1. Недовіра до владних ініціатив

2. Погіршення медичного обслуговування населення

3. Депопуляція громади

4. Зволікання з об’єднанням згідно перспективного плану області, створення нових ОТГ в районі

5. Можлива дестабілізація політичної та економічної ситуації в країні в ході і після виборів

6. Близкість кордону з РФ

7. Недостатнє залучення державного фінансування та допомоги донорів для втілення перспективних для громади проектів

8. Погіршення екологічної ситуації [полігон ТПВ]

Базуючись на результатах соціально-економічного аналізу, SWOT-аналізу та SWOT-матриці, члени робочої групи обрали, як базову, динамічну [конкурентну стратегію], яка передбачає формування конкурентних переваг громади шляхом мінімізації впливу на розвиток слабких сторін за допомогою можливостей.

При цьому громада має максимально використати свої сильні сторони.

Стратегічні цілі розвитку об’єднаної територіальної громади – це описані у формальному вигляді орієнтири, яких бажано досягти в довго- або середньостроковому періоді та для визначення яких рекомендується використовувати комплексний підхід, тобто створювати систему 2–4 цілей, які мають відображати потреби громади, відповідати стратегічному баченню, досягнення яких сприятиме комплексному розв’язанню кількох проблем розвитку.

Кожна стратегічна ціль включає операційні цілі, які містять конкретні завдання, що дозволяє пов’язати місцеву стратегію з бюджетним плануванням.

Таким чином, були обрані три головні сфери розвитку Кролевецької міської об'єднаної громади:

 1. Сталий розвиток та економіка знання
 2. Нова якість життя в громаді
 3. Розвиток людського капіталу

Для досягнення стратегічного бачення, за кожною стратегічного ціллю були визначені операційні цілі. Розроблення і досягнення цілей формує основу для управління громадою. Стратегічні цілі повинні давати відповідь на запитання, що необхідно зробити, щоб досягти бачення розвитку громади.

Операційні цілі, в свою чергу, деталізовані в завданнях. Завдання дають відповіді на питання, яким шляхом, яким чином громада намагатиметься досягнути цілей свого розвитку.

знімок екрана о 12.47.55

знімок екрана о 12.48.14

знімок екрана о 12.48.24

знімок екрана о 12.48.31

знімок екрана о 12.48.42